ATB en de ecoteams: innovatie in de sector

We werken al jaren in het groen, maar zijn zelden ‘echt’ groen bezig. 

Lawaaioverlast, ronkende en stinkende motoren, massa’s groenafval, pesticides, wegkwijnende planten …. .

Maar nu is de tijd rijp. De technologie en kennis staat nog in de kinderschoenen, maar toch….. na een jaartje testen, afwegen, proberen, mislopen, nadenken, opnieuw proberen…. hebben we beslist.

De technologie en ATB zijn er klaar voor.

Steunend op onze, reeds lang draaiende, organisatie in het traditionele tuinonderhoud, brengen we nu een waardevolle aanvulling in het tuinonderhoud op de markt:


"DE ECOTEAMS"
Het verschil tussen ons traditioneel onderhoud en deze ecoteams zit hem in het streefdoel om een zo ecologisch mogelijk dienstenpakket aan te bieden. Cradle to cradle, CO² neutraal, bio en ecologisch, duurzaam, … allemaal termen die te pas en te onpas gebruikt worden. Wij gaan een stapje verder, wij doen het echt.

De fossiele brandstoffen en de lawaaihinder worden drastisch verminderd door, de grote bestelwagens met aanhangwagen te vervangen door elektrische bestelbusjes en de lawaaierige machines te vervangen door stille, elektrische machines.

Het afval dat we anders meesleuren over de baan en moeten laten verwerken, wordt in de tuinen van de klanten verwerkt tot mulchlaag of gecomposteerd. De compost wordt tijdens de wintermaanden in de tuin gebruikt als bodemverbetering, zo moeten er minder meststoffen van buitenaf in de tuin worden ingebracht.
Ziektes en plagen in de tuin worden bestreden met biologische middelen, nadat we eerst naar de oorzaak van de problemen hebben gekeken. Hierin worden we bijgestaan door Harmonia. Zij geven ons en u, als klant het nodige advies om uw tuin gezonder te maken. Een grotere biodiversiteit zorgt voor meer evenwicht en laat toe het onderhoud ook te verminderen.

Maar we zijn ook niet utopisch. Sommige situaties zullen nog steeds de grove maatregelen eisen. Er zijn altijd keuzes te maken. Maar we proberen deze keuzes bewust te maken. Door middel van een eco-checklist en debiodiva scan, kan in kaart worden gebracht hoe ecologisch we werken en hoe we de tuin kunnen aanpassen om een betere score te hebben in de biodiversiteitscan.

100% ecologisch en cradle to cradle werken is het streefdoel, maar de werkelijkheid zal iets genuanceerder zijn.

We hebben enkele ingrijpende investeringen gedaan om een echt groene methode op de markt te zetten. De verdere verfijning zal in ‘the years to come’ volgen. De technologie staat niet stil. Maar iemand moet het voortouw nemen en starten. Met de ervaring die we hierin gaan opbouwen, hopen we te … en zullen we slagen in het vergroenen en gezonder maken van onze sector, jullie tuinen, … onze leefwereld in het algemeen.
- powered by SiteManager